Convocator

Consiliul de Administrație al SC NAVEXIM SA, Galați, cu sediul în Mun GALAȚI, Str Domnească, nr 105, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr J17/37/1991, convoacă la data de 24.04.2023, respectiv 25.04.2023 a doua convocare (în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, ora 12:00 și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ora 13:00 la sediul societății din Galați, Str Domnească, nr 105, contact 0752165331, email navexim@icloud.com

DOCUMENTE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *