Convocator 2024 Navexim SA

Consiliul de Administrație al SC NAVEXIM SA, Galați, cu sediul în Mun GALAȚI, Str Domnească, nr 105, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr J17/37/1991, convoacă la data de 15.04.2024, ora 12, respectiv 16.04.2024 ora 12 a doua convocare (în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, ora 12:00 și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ora 12:00 la sediul societății din Galați, Str Domnească, nr 105, contact 0752165331, email navexim@icloud.com