This will be shown to users with no Flash or Javascript.
Get Adobe Flash player


NAVEXIM S.A.

            A fost înfiintată în anul 1991 prin reorganizarea Centralei Industriale Navale Galati. Timp de 20 de ani a avut ca obiect de activitate cadastru si studii topografice, asistentă tehnică si juridică, evaluări de active si organizare de licitatii. Din 1996 este listată la Bursa de Valori Bucuresti, este membru fondator si actionar Bursa Română de Mărfuri si Germanischer Lloyd România, membru acreditat ANCPI, ANEVAR, CECCAR, AVAS, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Ministerul Agriculturii. Societatea are implementat un sistem de management integrat cu respectarea certificarilor :

ISO   9001 - Sistem de management al calitatii; 

ISO 18001 - Sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale;

ISO 14001 - Sistem de management de mediu;

ISO 27001 - Sistemul de management al securităţii informaţionale.

 PUNCTE DE LUCRU : Galati, Constanta, Bucuresti

Servicii:

♦  CADASTRU SI TOPOGRAFIE:

TIPURI DE LUCRARI EXECUTATE:

1.   Lucrari de cadastru si intabulare pentru obtinerea numarului cadastral si inscrierea corpurilor de proprietate in Cartea Funciara (apartamente, vile, spatii comerciale, terenuri aflate in intravilan sau extravilan);

2.  Dezmembrari, Alipiri, Comasari, Parcelari, intabulari constructii si terenuri, trasari GPS;

3.  Studii topografice (pe suport analogic sau digital) pentru realizarea diferitelor investitii in toate fazele intocmirii documentatiilor (C.U., P.U.Z., P.U.D., P.A.D., P.A.C.);

4.  Lucrari de topografie inginereasca:

    •     trasari de constructii civile si industriale;
    •     asistenta topo Reabilitari Drumuri Nationale, retele edilitare;

5.  Lucrari de cadastru de specialitate: agricol, forestier, imobiliar, edilitar, apelor, cailor de comunicatii;

Lucrarile topografice sunt executate cu aparatura moderna(GPS, statie totala), in conformitate cu legislatia in vigoare si respetand normele emise de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

♦  EVALUĂRI:

1.  Evaluare întreprinderi

2.  Evaluare constructii, utilaje si echipamente

3.  Evaluare pentru raportarea finaciară

4.  Evaluare terenuri si constructii

5.  Evaluare ferme agricole

6.  Alte servicii de evaluare imobiliară si mobiliară pentru obtinerea de finantări

♦  AUDIT ENERGETIC

♦  SERVICII DE PROIECTARE SI ARHITECTURA CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE


cadastru_galati